Foruten fotografier driver Inge Ove Tysnes og jobber seg opp på webvideo. En god webvideo er tidkrevende. Etter hvert vil kanskje flere treningsfilmer bli lagt inn her.

Nettsider av Maria Ligaard for Mekke Media

Syv Søstre Forlag, Inge Ove Tysnes
Harald Hårfagres gate 21, 8803 Sandnessjøen
Tlf 95768881
post@syvsostre.no