Syv søstre forlag og www.ingeovetysnes.com sender ikke ut noen form for nyhetsbrev og vi sporer ikke hvem som er inne på våre sider. Den enste informasjon vi lagrer er et kunderegister hos de som handler noe hos oss. Informasjon og kundelister deles ikke med noen andre. Ansvaret for at person/-kundedata blir handtert riktig ligger hos Inge Ove Tysnes. 

Nettsider av Maria Ligaard for Mekke Media

Syv Søstre Forlag, Inge Ove Tysnes
Harald Hårfagres gate 21, 8803 Sandnessjøen
Tlf 95768881
post@syvsostre.no